pagina interview met Alphons de Wit, foto strand.

Ingebeeld & tekst

Start

Introductie

Opdrachtgevers

Voorbeelden

Contact

“We maken met z’n allen een feestje van Westland.”

Lierse Westlander Alphons de Wit is een man van veel woorden en niet minder daden. Velen kennen zijn wekelijkse column in Het Hele Westland. Een lange lijst activiteiten voor diverse Westlandse verenigingen en projecten getuigt van het belangrijkste motto in zijn leven: samen je steentje bijdragen. Zo ziet hij ook de toekomst van Westland. In zijn eigen woorden: “Westland is van ons allemaal. Dus als je iets kunt doen moet je dat zeker niet laten.”

Je hebt er nooit een geheim van gemaakt dat je geen voorstander was van de gemeentelijke fusie. Hoe kijk je nu aan tegen Westland?
“In 2003 hebben we gekozen voor één Westland en nu moeten we het ook samen doen. We hebben de plicht ons beste beentje voor te zetten om te zorgen dat die ene gemeente, die eenheid er komt.”

Die eenheid is er in jouw ogen niet voldoende?
“Het Westland is een verzameling van elf verschillende dorpen met een heel duidelijk eigen karakter. Dat eigene is waardevol, maar we moeten ook zoeken naar wat ons bindt. De gemeenschappelijke noemer van Westland is van oudsher de tuinbouw. Er werd veel en hard gewerkt. Buiten het werk was het toch meer elk dorp voor zich, en dat is in grote lijnen nog steeds zo. Ik had gehoopt dat het na de fusie echt honderdduizend mensen samen zou zijn, maar dat zie ik nog niet zo. Ik denk dan ook dat de gemeente een grotere kluif zal hebben aan het opstellen van de overkoepelende sociale visie dan indertijd aan de Greenportvisie, die over ruimte en economie gaat. En het is dus heel goed dat het gebeurt, en dat alle Westlanders eraan kunnen bijdragen."

Wat heeft Westland tussen nu en 2020 het hardste nodig?
Samenwerking! Meer samenwerking, tussen dorpen, tussen verenigingen, zou tot mooie dingen kunnen leiden. Neem nou Het Varend Corso, dat is echt een geweldige uiting van één gemeente Westland, waarbij we als één man naar buiten treden. Uit alle kernen doen mensen mee, en het corso staat hoog op de landelijke evenementenlijst! Het Westlands Mannenkoor is ook een prachtig voorbeeld. Dat moet ons inspireren tot veel meer samen optrekken. Samenwerking dus, bijvoorbeeld op het gebied van sport en kunst. We kunnen leren van elkaar en leren met z’n allen trots te zijn op het Westland, zonder uit het oog te verliezen dat we als individuele verenigingen ook geweldig zijn. OK, het nadeel is dat de fysieke afstanden groot zijn, maar je moet het toch doen. Zeker omdat vanuit verenigingen weer allerlei waardevolle lijntjes naar de samenleving ontstaan. Mensen gaan elkaar helpen, zijn sociaal bezig. Daar is het Westland goed in."

Het sociale gezicht is het sterke punt van Westland?
Het Westland is een heel sociale gemeenschap. Als er ergens geholpen moet worden, staan we klaar. Dat heb ik al vele malen mogen ervaren, zoals met de Ride for the Roses, daar krijg je iedereen in mee. Er is veel geld in het Westland en mensen willen het laten rollen voor een ander. Regelmatig worden er grote en zeer succesvolle projecten van de grond getild. Westlandse Hattrick, Westlandcruisers, de Wollebrandcross, ik noem maar drie voorbeelden. De talenten die je hebt moet je inzetten voor de samenleving, vind ik. Een flink deel van de Westlanders doet dat ook. En er lopen heel veel talenten rond in het Westland. Die sterke kanten moet je proberen uit te buiten: verdiepen en verbreden. De sfeer en schwung die je in die projecten ziet, overbrengen naar andere onderdelen van de samenleving. Daar kun je veel plezier van hebben met z’n allen."

Daarin zie je een rol weggelegd voor een overkoepelende sociale visie?
Van al die aparte cultuurtjes moeten we met z’n allen muziek zien te maken. Dat kan als we open staan voor elkaar, elkaars sterke kanten durven onderkennen en samenvoegen. Het geheel is meer dan de som der delen. De rol van de bevolking daarin is heel belangrijk. Daarom is het super dat de gemeente aan mensen vraagt: ‘Vertel nou ‘ns wat. Vertel eens wat je belangrijk vindt en wat je nog mist. Vertel eens hoe jij de toekomst van Westland ziet.’ Nu krijgen we de gelegenheid mee te denken en onze mening te geven. We worden serieus genomen, nu moeten we de gemeente ook serieus nemen. Er met zoveel mogelijk mensen op af stappen. Anders hebben we later ook niks meer te zeuren. Laten we dus goed naar elkaar luisteren en elkaar respecteren. En in de eerste plaats: komen opdagen. Dan maken we met z’n allen een feestje van Westland.”

Terug naar het overzicht