pagina artikel programmasturing, foto strand.

Ingebeeld & tekst

Start

Introductie

Opdrachtgevers

Voorbeelden

Contact

Programmasturing? Ja programmasturing!

Programmasturing. Het klinkt professioneel, maar wat betekent het eigenlijk? Peter Duut, projectleider versterking programmasturing, is de aangewezen persoon om dat uit te leggen.

“Vraag aan verschillende mensen wat programmasturing inhoudt en je krijgt verschillende antwoorden,” zegt Peter. “Het begrip stamt uit de organisatie- en veranderkunde en wordt gebruikt voor complexe veranderingsprocessen, waarbij meerdere mensen, afdelingen en projecten betrokken zijn. Voor ons is een programma een samenhangend geheel van beleidsinspanningen, projecten en routinematige activiteiten waarmee je een bepaald maatschappelijk effect wilt bereiken. Programmasturing betekent dat je er voor zorgt dat al je activiteiten passen binnen een aantal programma’s. Sinds vorig jaar werken we in Leiden al met een programmabegroting. Het is de bedoeling dat de elf daarin opgenomen programma’s uitgangspunt worden voor al ons werk.”

Vraaggericht werken
“Waar deze overstap naar een totaal andere manier van werken voor nodig is? Ten eerste om te zorgen voor meer samenhang binnen wat we als gemeente doen. Een programma houdt zich niet aan grenzen tussen diensten of afdelingen. Medewerkers zullen vraagstukken integraler moeten benaderen en er zal meer samengewerkt moeten worden. Daarnaast willen we meer resultaat van onze inspanningen. Het ‘toetsen’ van alles wat je doet aan een programma en de bijbehorende doelstellingen brengt dat binnen bereik. En last but not least: het is heel belangrijk om meer vraaggericht te gaan werken. In plaats van te blijven doen wat we al jaren doen moeten we veel meer nagaan waar de stad en de burgers echt op zitten te wachten. Dat idee waart al een tijd door de organisatie, maar moet nu het leidend principe worden voor onze manier van werken.”

Flexibiliteit
“Die vraag vanuit de samenleving verandert voortdurend. Een programma en de bijbehorende doelstellingen zijn niet statisch maar kunnen worden aangepast: als iets klaar is of niet blijkt te werken moet je iets nieuws gaan doen. We zijn nu druk aan het bekijken hoe je de organisatie zo in moet richten dat ze in staat is op die steeds veranderende vraag in te spelen. Flexibiliteit, zowel van de organisatie als van individuele medewerkers, is een eerste vereiste. Niet bang zijn om kritisch naar het eigen werk te kijken: wat doen we, dient het het doel dat we voor ogen hebben? Zaken breed benaderen en zelf met ideeën komen. Enerzijds wordt er meer van mensen gevraagd, anderzijds betekent het ook meer mogelijkheden tot ontplooiing en meer oor voor voor de opvattingen van medewerkers die dicht bij de uitvoering staan. Persoonlijk denk ik dat het werken voor de gemeente er interessanter door wordt!”

Terug naar het overzicht